37

DOE DIT NIET NA

Wie vakantie plannen heb en wil zn vakantie vieren in Boise
Idaho, USA, of waar dan ook.
Moet zich wel bedenken dat als je een duik in die snel stromend rivier wilt nemen terwijl de water met zn 10 a 30 KM per uur
of meer stroomt plus nog de temperaturen van het water nog maar 0 graden is, is het niet meteen de ideale plek om te zwemmen.
Dan lijkt het mijn in ziens beter om er niet in te gaan.
Maar je hebt altijd nog baas boven baas.
Inderdaat, zie hier, maloten zat die u het even voor doet hoe het niet moet.
Duikt er maar in als je door de stroom meegevoert wild worden en krijgt als je een beetje geluk heb kramp.
Als dat geen feest van erkennig, euh ongeluk is.
De water temperatuur van nul graden is niet te vergelijken met het watertemperatuur van 20 graden.
Plus, dat je, je moet realiseren dat je in zn wassende water zwemt dat je de kans loopt om meegesleurt te worden plus nog
is een keer de kans loopt om kramp te krijgen.
Bij deze nog een bizarre vooruit zicht die levens bedreigend is, en je ook kan afvragen hoeveel mensen in deze kolkende
rivier op zo manier zijn verdronken.
Bukt u even.

En als je van het zien van dit filmpje toch zo nodig moet.
Dan heb ik nog wat adviezen om deze ramp, komedie, te overleven.

1 Als je toch in het water zit en je word mee gesleurt, zwem nooit tegen de stroom in, want dan ben je
verloren en raak je meteen al door de kracht van de stroom en de kracht die je moet zetten om er op te komen gauw vermoeid.
Op zo manier zijn er heel wat mensen omgekomen.

2 Zwem altijd rustig met de stroom mee, en ga rustig schuin naar de kant.

3 Pas op voor kramp.
Deze doet meestal voor bij water temperatuur die minder is dan 17 graden en vooral lager.

4 Klim aan de kant als je de kans er voor ziet.

5 Maak hier geen spelletje van.
Het is geen golfslag bad, maar nog steeds een rivier die gevoed word door moeder natuur, en daar valt er niet mee te
spotten.

6 Het is nog altijd beter voorkomen dan genezen.

DON T TRY THIS

About vacation plans and you want to holidays in Boise
Idaho, USA, or anywhere else.
Should remember that if you plunge into the rushing river while the water would take 10 to 30 n. miles per hour
or more flows plus the water temperatures still 0 degrees, it is not exactly the ideal place for swimming.
It seems to me it seems better not to go.
But you still boss above boss.
By the way, see, that grazy guys who is left to do what not to do.
Pops up but when looking through the current dragged along, game and if you get a bit lucky cramp.
If that is not a feast of recognition, are accident.
The water temperature of zero degrees is not comparable to the water temperature of 20 degrees.
Plus, you should realize that your son in rising water swims that you risk to be dragged along, plus
is another chance to run to get cramps.
This is a bizarre sight that life threatening advance, and you may also wonder how many people in this swirling
river in such manner drowned.
Stoops momentarily.

And if you like seeing this movie still feels the need to.
I also have some advice for this disaster, comedy, to survive.

1 If you still in the water and you get dragged along, never swim against the current, because then you
lost and tap straight away by the power of the power and strength that you have to take it to be getting tired.
On the way there are so many people died.

2 Swim always quiet with the flow, and gently tilted to the side.

3 Beware of cramp.
This usually occurs when water temperature is less than 17 degrees above all and below.

4 Climb to the side when you have the chance to see.

5 Make no game on.
It`s not a wave pool, but still a river feed by mother nature, and there does not participate
spotting.

6 It`s better safe than sorry.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: