8a

07-28-2008-0002-0012

 

De 3 Musketpedo`s in de politiek.

Er schijnd heel in de verte een licht in de donkere betutteling tunnel.
zou dit de verlossing zijn.
wij mogen het hopen.
Want al die regeltje`s waar men niet uit komt of er doorgaans er van ergerd.
Is er voor hem hoop.
Deze licht brand op een idealistige plek.
De plek dat een jong en dinamisch is.
Dit is dan de partij die het wel even waar zal maken.
De PNVD dat staat voor de partij voor de naaste liefde vrijheid en diversiteit.
Dit is een politiek projectje van Ad van de Berg penning meester Martijn Uitenbogaard voorzitter Nobert de Jonge secretaris.
Ook wel met spottende tongen de pedo partij genoemd.
ad-van-den-berg-martijn-uittenbogaard-nobert-de-jonge-groot
( Foto. De drie Musketpedo`s Ad van den Berg Martijn uittenbogaard Nobert de Jonge. )

Maar wel een beetje de geest verwant van de vvd.
Maar dan houd het ook op.
Wat zou het heerlijk zijn.
Overal je bedrijfje oprichten.
Ook voor ongescholden
Dus ook in je woon kamer.
Geen vergunnigen.
Schitterent toch.
Eindelijk een partij die het door heeft.
Maar.
Ik ben bang dat voor deze idealisme een grote prijs voor betaald moet worden.
Dank zij dat deze partij liberaal en humaan noemt.
Twijfel ik er aan.
Voor al aan het humane gehalte.
En aan de liberale gehalte zal er niet veel aan liggen.
Het heeft zoms wel een beetje weg van de cabaret en satiere.
Want waar de andere partijèn er niet weg mee willen komen dat doet de PNVD wel even.
Naakt lopen over straat en de legalisatie van de drugs.
Dus Nederland word nog tolerranter en gedoogter dan het al was.
Dan wel naar de zelf vernieteging.
Lees hier maar even mee naar hun partij programma.
Dit met de nodige comentaar.
Mijn kennende.

Internet- en telefoonverkeer wordt niet opgeslagen. (PNVD sinds 05-2006)
Verkeersgegevens van telefonie en internet worden niet opgeslagen. Naast de privacybezwaren zijn Big Brother-achtige praktijken niet ondenkbeeldig.

Dat begind al goed.

Er komen geen wettelijke beperkingen wat encryptie betreft. (PNVD sinds 04-2004)
Encryptie is het versleutelen van berichten of bestanden waardoor derden deze niet kunnen lezen. Burgers hebben het recht om zich op deze manier tegen kwaadwillende derden te beschermen.

.neletuelsrev nevjilb nooweg nethcireb wu tsureg dnuk u suD
si swuein doeg neeg tad slA

Geen gedwongen chipimplantatie, ook niet bij (ex-)gedetineerden. (PNVD sinds 05-2008)
Vanaf 12 jaar mag men kiezen voor implantatie.

Nieuwe trend onder de jongeren.
Chipinplantatie.
Voor al de jongeren die de trend volgen zijn daar gevoelig voor.

Goed nieuws voor digenen die terplekken zn longen uit wilt roken.

Eigenaren van cafés bepalen zelf of ze voor een rookverbod kiezen. (PNVD sinds 05-2008)
Klanten kunnen kiezen naar welk café ze gaan. Eigenaren kunnen hun bedrijf niet, wel of deels rookvrij maken.

Ook de overheid mag mensen ouder dan 65 jaar in dienst houden of nemen. (PNVD sinds 04-2004)
De overheid mag niet discrimineren, dus discrimineren op leeftijd mag ook niet. In bepaalde gevallen is dit moeilijk, zoals bij de stemgerechtigde leeftijd.

Een leuke aanvulling op je pensioen.
Dus opa je mag stemmen knul.

Geen verplichte vergunningen voor bepaalde beroepen. (PNVD sinds 04-2004)
Voor een aantal beroepen, zoals bij de kinderopvang en in het onderwijs, moeten de verplichte vergunningen worden afgeschaft. Bedrijven en instellingen kunnen zelf bepalen wat de eisen voor hun werknemers moeten zijn. Vandaag de dag moeten opa’s en oma’s bijna een vergunning halen om op hun kleinkinderen te mogen passen.

Nou omaatje.
Goed nieuws.
Je kunt gewoon rustig door gaan met truièn breièn voor je klein kinderen.

Enne.
Dit is leuk als je geen geld heb voor kleren.

Iedereen mag buiten naakt rondlopen. (PNVD sinds 04-2004)
Er zijn geen gegronde redenen om dit niet toe te staan. Wegens de hygiëne moeten naaktlopers wel een handdoek gebruiken als zij gaan zitten op openbare zitplaatsen in bijvoorbeeld parken of op stations.

(Foto.) Dus Nederland word nudisten land.
Wie volgd.
Tja.
Dan is dit dan ook niet van toepassing.

Burgers zijn niet verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen. (PNVD sinds 04-2004)
Anders zou men niet eens geheel naakt over straat kunnen lopen.

Lijk mij logies.
Want zn ID kaart kan je moeilijk in je reet steken.

Ondernemers mogen zelf de openingstijden van hun bedrijven bepalen. (PNVD sinds 04-2004)
De Winkeltijdenwet wordt dus opgeheven. Dit mag niet leiden tot overmatige overlast.

Arme christelijke cocksukkers.
Daar gaat je zondag rust.
En of dat nog niet genoeg is.

Scholen krijgen grote vrijheid om de leerstof en leermethode te kiezen. (PNVD sinds 04-2004)
De enige manier waarop deze vrijheid wordt ingeperkt, is dat de lesinhoud op basisscholen geen religieuze grondslag mag hebben. Ook zijn enkele vakken verplicht. (Zie elders in het programma.) Dit betekent dat scholen grote vrijheid krijgen in het bepalen van de lesinhoud en de leermethode. Zo kunnen zij bijvoorbeeld buiten gaan lesgeven of zingend gaan lesgeven. De landelijke overheid bepaalt de diploma-eisen en de examens blijven landelijk identiek. De overheidsfinanciering vindt plaats per kind, zonder verdere eisen.
klote-school-lahrhof-romeinestraat-te-sittard
(Foto. Klote School Lahrhof Romeinenstraat te Sittard)

Lang leven de vrijheid.
Ook in het onderwijs
Zo word naar school gaan een hele afgang.
De kwaliteit van het onderwijs gaan bij sommige scholen totaal naar de kloten.
Wat dach je van een amateuristische achtelijke politiek corecte kloot grafbak die de kinderen hele dag 1+1=2 en al van dit onzin in de klas na sta te roepen.
Triest voor woorden.
En al helemaal als je bedenkt dat er ook kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben om dat ze anders al helemaal niet mee kunnen leren.
Dan kun je wel zo iets krijgen als de basis school lahrhof in Sittard waar niet presterende kindertjes het daar moeilijk hebben.
Want dan hebben zij daar een probleem.
En alleen al om dat zij niet echt mee kunnen komen worde ze naar gelang afgestraft.
Om te bedenken dat zij meer begeleiding nodig hebben.
Ja gezellig he.
Zn kut school zo als lahrhof in Sittard.
Dat moet je voor al niet willen.
En dan te bedenken dat de religieuze grond slag dan verboden is.
Enig voor de athèisten.
En des te minder voor de gelovige.
Bij deze.
Niet getreurd christelijke broeders.
voor julie is er hier een alternatief.
Help de staat naar de klote en stem op SGP.

(Foto. Wie zal er voor de kinderen zorgen.)

De aparte regelgeving voor seksbedrijven en seksshops wordt afgeschaft. (PNVD sinds 04-2004)
Er gelden momenteel onterecht moralistische regels die het moeilijker maken om bijvoorbeeld een seksshop te openen.

He schat.
Ga je even mee de sex shop in.
Ja maar de kinderen dan?
Ooh die mogen mee naar binnen.

De dienstplicht wordt afgeschaft. (PNVD sinds 04-2004)
Iedere Nederlandse volwassen burger kan vandaag de dag worden opgeroepen om in het nationale leger te dienen. In theorie is het dus mogelijk dat ook mensen die niet achter een oorlog staan moeten meevechten. Het is beter om in geval van nood het beroepsleger aan te vullen op basis van vrijwilligheid. Hopelijk zal dit nooit nodig zijn.

?????????????
Die is toch al afgeschaft.

De Eerste Kamer wordt afgeschaft. (PNVD sinds 04-2004)
De Eerste Kamer inspecteert momenteel de wetten die de Tweede Kamer heeft aangenomen op bijvoorbeeld tegenstrijdigheden met al bestaande wetten. Partijpolitiek speelt hierbij echter een grote rol. Deze taak kan beter worden overgenomen door onafhankelijke ambtenaren die verslag doen aan de Tweede Kamer.

Nou behoud die eerste kamer en schaft de tweede kamer af.
Dan heb je in iedergeval nog een.

De wettelijke minimumlonen worden afgeschaft. (PNVD sinds 04-2004)
Bedrijven kunnen zo ook banen aanbieden onder het huidige minimumloon. Bedrijven en instellingen zullen meer tegen elkaar op gaan bieden. Dit zal ook het geval zijn voor ongeschoolde arbeid, mede omdat de PNVD een basisuitkering wil. De overheid gaat zich zo min mogelijk met vakbonden bemoeien.

Niemand is verplicht te solliciteren; er is een lage basisuitkering. (PNVD sinds 04-2004)
De minimale basisuitkering wordt 450 euro netto per maand. Dit gaat ook op voor mensen die pertinent niet willen werken en nooit solliciteren. De basisuitkering is exclusief kinderbijslag, en de basiszorg en scholing worden door de overheid betaald. Mensen die minimaal de zes maanden voordat zij een basisuitkering krijgen gewerkt hebben, krijgen de eerste drie maanden een loongerelateerde basisuitkering. Wanneer men werkt naast de basisuitkering wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 450 euro. Verdient men meer dan 650 euro inkomsten uit arbeid, dan vervalt de basisuitkering. Bij inkomsten tussen de 450 en 650 euro wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 650 euro.

Een Basisuitkering van maar 450 euro
Het klinkt leuk maar.
Nooit gehoord van de mensen die 50 a100 procent is afgekeurt voor de arbeids markt.
Die willen wel werken maar het probleem is dat er voor hen geen werk is.
En als ze die wel krijgen of hebben dan is het nog de vraag voor hoe lang.
Die mensen gaan financièel kapot met alle gevolgen van dien.
En dan hebben we nog de zwakzinige.
u weet wel die zelf verstandelijke gehandicapten die
amper wat kennen laat staan zelfstandig wonen en konstand begeleid moeten worden.
Je gaat van hen toch niet verwachten dat ze inenen kunne werken
Is hier wel eens over na gedacht?.
En dan heb ik de rest nog niet gehad.

Werken tegen betaling is toegestaan vanaf het twaalfde levensjaar. (PNVD sinds 04-2004)
De leerplicht is tot 12 jaar. Vanaf het twaalfde levensjaar bepalen jongeren zelf of ze verder willen leren.

Pa moe fuck the school.
Ik ga bij L.O.I. thuis leren.
Beetje een idealistise beeld.
Vind u dat niet.

Geen verplichte classificatie van films en dvd’s. (PNVD sinds 05-2008)
Het leeftijdsadvies dat nu wordt gegeven door het NICAM middels de Kijkwijzer is een vorm van zelfregulering. Men is daarin vrij, maar de nauwlettende controle op de uitvoering ervan door de overheid moet verdwijnen.

<
Deze film is geschikt bevonden voor alle leeftijden. (foto Miranda Stuart Rhyne uit de film Angela )

Iedere wijk en ieder klein dorp krijgen twee Bromsnorren. (PNVD sinds 04-2004)
Deze agenten wonen in hun werkgebied en hebben afwisselend dienst. Ze zijn bekeurings- en arrestatiebevoegd. Ook kunnen ze burgers uit hun gebied adviseren en zonodig doorverwijzen. Het persoonlijk leren kennen van de buurtbewoners door de Bromsnorren is belangrijk, want zo weten zij wat er in de wijk of het dorp speelt. Een Bromsnor mag te allen tijde een ‘sheriffster’ opdoen en zodoende bevoegd optreden.

Ja hoor.
Handen omhoog of ik schiet.

Hey sherif.
Heb je zin om vanavond mee te gaan naar een gok tent
Enne.
Ik neem nog wat wiet en geile wijfen mee.

Roken, gokken en het drinken van alcohol worden legaal vanaf twaalf jaar. (PNVD sinds 04-2004)
De leveranciers van rookwaar en alcoholische dranken worden verplicht om een goedgekeurde bijsluiter mee te leveren, met daarop de gevaren. Het is goed als jongeren de kans krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen en eigen keuzes te maken. Als jongeren te veel worden betutteld gaan ze zich juist onverantwoord gedragen. Ouders blijven vrij om hun kinderen stimulerende middelen te verbieden.

Zie hier het begin van een eventuèle internationale rel.
Om over de overlast van drug toerisme te zwijgen.

Mischien is deze match wel een optie

ME’ers krijgen rugnummers. (PNVD sinds 04-2004)
Het is op deze manier beter vast te stellen welke ME’er bepaald gedrag vertoonde. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een ME’er onnodig (veel) geweld gebruikte. De rugnummers wisselen per optreden, zodat de identiteit van de ME’ers zo goed mogelijk wordt beschermd.

Ja hallo.
Meneer 35 heeft mij geslagen.

Softdrugs en harddrugs worden gelegaliseerd. (PNVD sinds 04-2004)
Softdrugs wordt legaal vanaf twaalf jaar en harddrugs vanaf zestien jaar. De leveranciers van drugs worden verplicht om bij de drugs een goedgekeurde bijsluiter te leveren, met daarop de gevaren. Bij het kopen van harddrugs moet men zich legitimeren, omdat inwoners van landen waar gebruik van harddrugs strafbaar is hier geen harddrugs mogen kopen. De PNVD raadt drugsgebruik af. Voor de opvoeders is een belangrijke voorlichtende taak weggelegd. De bestrijding van drugsgebruik legt te veel beslag op de middelen van politie en justitie, terwijl bekend is dat altijd met weinig moeite aan drugs te komen zal zijn. Door de legalisering van drugs worden die veel goedkoper, waardoor er hoogst waarschijnlijk minder drugsgerelateerde misdaden zullen plaatsvinden.

Hey man zulle we een jointje roken.
Jaahh gezellig neemm mij dochter van 13 erbij want zij vind het ook lekker zoh wiettje weet juhh
En dan lekker pilsie er bij.
Jaah joh goed idee buur.
Hee. Jefry (14 jaar) haal jij bij de koffie shop even een gammetje wiet wil je.
Ja pap.
Okey zoon hier heb je 5 euries.

Geen integratiebeleid. (PNVD sinds 04-2004)
Er komt geen doelgroepgericht beleid om allochtonen te laten integreren. Het begrip ‘allochtoon’ moet vanzelf verdwijnen en niet gepropageerd worden door de overheid. Voor de PNVD is Iedereen ‘gewoon’ burger. Integratie valt niet af te dwingen en diversiteit is lang niet altijd negatief.

Astublief achmed.
Het scheelt in iedergeval aan kosten en moeite.

Maar wat is dit.

Discriminatie is toegestaan, behalve door de overheid. (PNVD sinds 04-2004)
Het overheidsapparaat en al haar ambtenaren in functie mogen niet discrimineren. De burgers mogen dit wel. Zo mag bijvoorbeeld een bakker mensen met groen haar de toegang tot zijn of haar bakkerij weigeren. Dezelfde bakker mag ook kleurlingen weigeren. Let wel, iedereen is vrij om vanwege dit feit deze bakkerij te mijden! Oproepen tot wetovertredend gedrag, zoals oproepen tot geweld, blijft strafbaar. Als discriminatie toegestaan is, wordt beter zichtbaar wat mensen denken en daardoor worden problemen blootgelegd. Door confrontaties uit de weg te gaan barst vroeg of laat juist de bom. Mensen zijn nu vaak gefrustreerd omdat ze het idee hebben dat de overheid bepaalde groepen in bescherming neemt. Door de huidige wetgeving moeten ze deze frustraties opkroppen met alle mogelijke gevolgen van dien. Positieve discriminatie wordt natuurlijk ook mogelijk. Zo kan een bedrijf ervoor kiezen alleen maar zwervers aan te nemen.

GODDAMED WHAT THE FUCK.
Ik ben lichtelijk autischtisch en zelfstandelijk geestelijk gehandicapt.
En alleen al om dat ik gehandicap ben kan ik bij de suppermark door zn kanker facist de toegang geweigerd worden.
Leuk hoor.
Stelletje grafbakken.
En dan heb ik nog geen eens over andere rassen gehad.
Wat een gore facisten partij is dat.
En al helemaal van dit.
Ja leterlijk en figuulijk.
De porno producenten kennen naast amerika ook in nederland vestige.
Met namen de kinderporno producenten.
Want.

Privébezit van kinderpornografie wordt toegestaan. (PNVD sinds 04-2004)
Tot 1998 was dit in Nederland het geval. De meeste politici wilden geen heksenjacht ontketenen. Hiervan is nu duidelijk wel sprake en dit levert niets op. Het verbod op bezit van kinderporno is censuur. Tevens ontstaan er allerlei illegale, oncontroleerbare circuits door. Geld verdienen door (ruil)handel blijft voorlopig wel strafbaar.

Voor verlopig dan.
Dan gooièn we de beerput open.
Nog even geduld A.U.B.
Tot dan heb ik nog een vraag.
Wie word de minister van kinderporno?

Dank zij dat de teksten zoms meer weg hebben van cabaret.
Is het toch de partij programma wat er lonkt.
Zo hoop de PNVD in 2011 mee te kunnen doen aan de verkiezingen mits er niet een vervroegde verkiezingen komt.
Echter.
Bij het lezen van die programma`s heb ik het toch niet zo erg met die partij.
En al helemaal niet dat de PNVD de burgers wel laten discrimieneren terwijl de overheid dit niet mag had u ook kunnen lezen hoe
zij de wet op het hebben van kinderporno wil afschaffen.
Daarbij blijf de handel en ruil voorlopig strafbaar.
Met nadruk verlopig want als zij ooit aan de macht zijn dan zal de ruil en handel wel eens legaal worden.
Dus dat zal wel eens kunnen betekenen dat er in Nederland kinderen zoms sexuèel of wat dan ook uitgebuit worden.
Conclusie.
Het is aan u waar u op stemt.
Ik hoop wel op uw verstand houding.
Want niet iedereen zo als ik sta er hier op te wachten.

(Texst bij Don naar de persiflage van de partij programma van de PNVD)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: